fbpx

WĘZŁY PODSTAWOWE

Te węzły musisz znać, jeśli przystępujesz do egzaminu na patent żeglarza jachtowego

Węzeł knagowy

mocowanie lin olinowania ruchomego i półstałego oraz do cumowania, o ile na jachcie zastosowano knagi cumownicze

Ósemka

zabezpieczenie przed wysunięciem się liny z bloczka lub kipy. Węzeł używany na końcach szotów

Ratowniczy na sobie

zabezpieczanie człowieka w trudnych warunkach pracy na pokładzie, za burtą, lub na wysokości

Prosty /płaski/

łączenie lin o zbliżonej grubości, aby węzeł lepiej pełnił swoją funkcję, możemy jego końcówki zabezpieczyć sztykami lub ósemkami

Szotowy

łączenie końca liny z dowolnym uchem, łączenie lin o różnych średnicach

Flagowy

mocowanie bandery niemającej klamer;  tymczasowego połączenie dwóch lin lub liny z liną zakończoną uchem lub kauszą

Palowy podwójny

cumowanie do pala, polera lub pierścienia

Węzeł rożkowy

klarowanie fałów, zabezpieczanie ich przed wywleczeniem ich z rolek w maszcie

Wyblinka

mocowanie linki na innej grubszej linie lub drzewcu o większej średnicy

Ratowniczy w ręku

np. nie zaciskające się oko do cumowania polerze

Refowy

łączenie dwóch lin o podobnych średnicach jeśli może powstać potrzeba szybkiego rozwiązania węzła

Bramszotowy

jak szotowy, ale jest pewniejszy i odporny na szarpanie

Sztyk (dwa półsztyki)

do zakończania innych węzłów, cumowniczy

Cumowy żeglarski

cumowanie na palu, polerze lub pierścieniu, wybrana lina nie luzuje się przy wiązaniu tego węzła

Buchta

klarowanie lin

WĘZŁY DODATKOWE

Kotwiczny

mocowanie cumy kotwicznej do kotwicy

Związ wantowy

łączenie dwóch lin o niewielkiej różnicy średnic, awaryjna naprawa zerwanej wanty

Węzeł Huntera

łączenie lin o podobnej grubości