fbpx

 

Kurs względem wiatru to kąt między diametralną jachtu (osią symetrii wzdłuźnej jachut) a kierunkiem wiatru. Kurs względem wiatru możemy określić w stopniach od 0 do 180 z każdej burty, licząc od dziobu w stronę rufy. Kursy względem wiatru podzielone są na grupy:

  1. bajdewind – gdy wiatr wieje między kątem martwym a trawersem jachtu (trawers to linia prostopadła do diametralnej)
  2. półwiatr – gdy wiatr wieje prostopadle do diametralnej jachtu
  3. baksztag – gdy wiatr wieje między trawersem a rufą
  4. fordewind – gdy wiatr wieje dokładnie od strony rufy.

Gdy wiatr wieje z lewej burty, jacht płynie lewym halsem. Gdy wiatr wieje z prawej burty – jacht płynie prawym halsem.

Kąt martwy to zakres kursów względem wiatru, w zakresie których wybrane żagle nie pracują, więc jacht nie może takim kursem względem wiatru płynąć.