fbpx

Polskie patenty za granicą

Uznawalności polskich patentów

Nie istnieją przepisy, na mocy których inne państwa byłyby zobligowane do uznawania polskich patentów czy licencji. Kwestii tych nie regulują również przepisy Unii Europejskiej.

Uznawalność zagranicznych uprawnień jest uregulowana w wewnętrznych przepisach poszczególnych państw. Przyjęte w Polsce rozwiązanie, zawarte jest w  art. 37 a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej: „Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.”.

Wprowadzanie regulacji, które obowiązywałyby na terenie innych krajów, może być realizowane tylko na poziomie międzynarodowych umów czy innych ustaleń. Bez tego, kwestie uznawania lub nie zagranicznych dokumentów, są wewnętrzną decyzją każdego z państw.

Zatem planując żeglugę poza granicami Polski, należy zapoznać się z przepisami, obowiązującymi w kraju, który planujemy odwiedzić i stosować się do nich.

Rezolucja nr 40 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

Polska nie jest stroną Rezolucji nr 40 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, wprowadzającej Międzynarodowy Certyfikat dla Operatorów Jednostek Rekreacyjnych (ICC).

Przystąpienie do Rezolucji jest dobrowolną decyzją każdego państwa. Dotychczas została ona ratyfikowana przez niewiele ponad dwadzieścia państw. Z krajów Unii Europejskiej dokument nie został zaimplementowany w 13, w tym np. w Grecji, Hiszpanii, Francji czy we Włoszech. Europejska Komisja Gospodarcza zrzesza w Europie, Ameryce Północnej i Azji 54 kraje, zatem na obecną chwilę przepisy wykonawcze dotyczące ww. rezolucji zostały wprowadzone w mniej niż 50 procentach państw członkowskich.

Samo przyjęcie Rezolucji nie powoduje automatycznego wydawania patentów ICC, na podstawie posiadanych patentów krajowych. Rezolucja nakłada bowiem obowiązek weryfikacji wiedzy i umiejętności, których zakres często nie jest zbieżny z zakresem regulacji krajowych.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczyna prace zmierzające do przystąpienia Polski do Rezolucji.

Powyższy tekst pochodzi ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki i został opublikowany w dniu 05.06.2023:
https://www.gov.pl/web/sport/egzaminy-zeglarskie60?fbclid=IwAR2qxu_7zE1kL0Th6jbNtfINu4kb9NhopXqcsTfutvJGGUZvf_Iaz2SwvGE