fbpx

Szkolimy nie tylko innych – również sami bierzemy udział w szkoleniach. I właśnie dziś trzech naszych instruktorów otrzymało Świadectwa Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa, tzw. STCW.

Co to takiego STCW? Jest to międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy i osób pracujących na morzu, wydawania świadectw i pełnienia wacht. Zgodnie z tą konwencją każda osoba pracująca zawodowo na morzu musi przejść szkolenie wg wymogów w niej określonych. Dla żeglarzy, którzy nie pracują zawodowo, szkolenie STCW jest świetny pomysłem na podniesienie swoich kwalifikacji i co się z tym wiąże zwiększenia bezpieczeństwa podczas rejsów.

Kurs STCW obejmuje zagadnienia:

  1. indywidualne techniki ratunkowe
  2. techniki przeciwpożarowe
  3. pierwsza pomoc przedmedyczna
  4. bezpieczeństwo własne oraz odpowiedzialność wspólna

Zajęcia praktyczne obejmują m.in. posługiwanie się pirotechnicznymi środkami wzywania pomocy, wodowanie tratwy ratunkowej, skok w kombinezonie ratunkowym do wody z wysokości kilku metrów, użycie aparatów tlenowych czy gaszenie pożarów za pomocą gaśnicy.