Kurs Radiooperatora SRC

Jednodniowy kurs radiooperatora SRC oparty na  sprawdzonym programie szkoleniowym Royal Yachting Association. Program przewiduje 7 godzin intensywnych zajęć, podczas których będzie można zdobyć  wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi radia VHF z DSC i systemu GMDSS. Na koniec zajęć zostanie przeprowadzony egzamin w formie testu.

Przebieg zajęć:

W momencie zapisu na kurs uczestnik otrzymuje skrypt w formacie PDF. Znajdują się w nim ważne informacje z którymi należy zapoznać się jeszcze przed szkoleniem (m. in. alfabet fonetyczny oraz podstawowe zwroty i sformułowania w języku angielskim). Zajęcia składają się z dużej ilości praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem ośmiu radioodbiorników VHF Standard Horizon. Każdy uczestnik w trakcie zajęć otrzyma na własność książkę RYA VHF Radio (inc.GMDSS).

Egzamin sprawdzający:

Egzamin odbywa się na zakończenie zajęć. Jest to test złożony z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru. Treść pytań dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych i ćwiczonych w trakcie zajęć. Wyniki znane są zaraz po zakończeniu egzaminu.

Program szkolenia

 • Podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach składowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach;
 • Przepisy i regulacje radiowe;
 • Obsługę morskiego odbiornika VHF wyposażonego w DSC;
 • Język używany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny;
 • Poprawne używanie kanałów;
 • Wysyłanie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY);
 • Wysyłanie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN);
 • Rutynowe rozmowy z innymi jednostkami;
 • Wykorzystanie funkcji DSC w niebezpieczeństwie oraz w rutynowych wywołaniach

Dlaczego my?

 • Grupy maksymalnie 12-osobowe,
 • Radioodbiorników morski VHF,
 • Radioodbiornik VHF ręczny,
 • Atrapa radiopławy EPIRB,
 • Atrapa transpondera radarowego SART,
 • Wysoki profesjonalizm,
 • Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznego skryptu.

Kolejne szkolenie planowane jest na 23.11.2019.

Cena brutto 395 PLN zawiera:

 • szkolenie według programu RYA,
 • skrypt elektroniczny.

Opłata  egzaminacyjna oraz za wydanie certyfikatu: ok. 290 PLN (60 GBP) płatna dodatkowo online przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena nie zawiera książki RYA VHF Radio incl. GMDSS – cena 60 PLN (zakup książki jest wymogiem RYA)

Certyfikat: Short Range Certificate RYA Po zaliczeniu kursu i egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo operatora SRC. Dokument Maritime Radio Operator Certificate of Competence –  Short Range Certificate wydawany jest przez Royal Yachting Association w imieniu Martime and Coastguard Agency na podstawie międzynarodowej konwencji. Świadectwo operatora SRC jest drugim, po patencie żeglarskim, dokumentem niezbędnym do prowadzenia jachtu morskiego. Wiele państw (np. Chorwacja, Polska) wymaga, aby na jachcie choć jedna osoba posiadała ten dokument.